Anotace:

V rámci semináře si účastníci vyrobí sadu jednoduchých pomůcek pro výuku fyziky. Jedná se převážně o pomůcky pro frontální experimentování, které si mohou vyrábět žáci společně s vyučujícím přímo při hodině fyziky, nebo si je mohou vyrobit doma a řešit pomocí nich vhodně zadaný domácí úkol experimentální povahy. Pomůcky lze využít i pouze jako demonstrační.

Účastníci semináře si budou tyto pomůcky přímo vyrábět a budeme se věnovat rozboru jejich využití při výuce a samozřejmě také fyzice, která je s nimi spojena. Důraz je kladen na dostupnost materiálu pro výrobu pomůcek, finanční a časovou nenáročnost výroby a originalitu vyrobených věcí.

Zaměříme se na to, aby vyráběné pomůcky pokryly co nejširší oblast školské fyziky (mechanika, akustika, termika, optika, elektřina a magnetismus, elektronika).