Vzájemná spolupráce katedry didaktiky fyziky MFF UK a katedry experimentální fyziky PřF UP má mnohaletou tradici a doc. O. Lepil se vždy na ní významně podílel. Připomenuta bude aktivita jubilanta a jeho přínos v oblasti výuky fyziky na střední škole, zejména při projektování výuky, modernizaci učiva i v autorské tvorbě učebnic a dalších publikací. To bude doloženo několika příklady z různého časového období, počínaje 60. léty minulého století.