Lektory modulu jsou učitelé přímo z praxe, ze ZŠ a SŠ, kteří se dlouhodobě věnují určité problematice fyzikálního vzdělávání.

Učitelé fyziky budou vzděláváni v těchto činnostech:

- zkušenosti s tvorbou, realizací a evaluací školních vzdělávacích programů

- výměna zkušeností s modernizačními prvky ve výuce

- svépomocná tvorba pomůcek a výukových materiálů

- prezentační techniky ve výuce fyziky

- prezentace webových stránek učitelů fyziky

- praktické zkušenosti s využitím interaktivních tabulí

 

Jednou ze vzdělávacích aktivit  bude realizace dvoudenního  semináře s názvem Fyzikální experiment jako motivační faktor, který bude realizován v Centru popularizácie fyziky na gymnáziu Paulínyho - Tótha, v Martině na Slovensku.

Jedinečné didaktické centrum pro výuku fyziky umístěné na střední škole nemá v České republice obdoby. Učitelé fyziky si budou moci aktivně vyzkoušet neskutečné množství experimentů s jednoduchými pomůckami a získají tak inspiraci pro jejich každodenní učitelskou praxi. Lektoři exkurze jsou učitelé střední školy a současně významní slovenští didaktikové.