Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji" jsou akreditované.

Číslo akreditace: MŠMT- 24104/2016-1-773  Akreditace


Seminář - 3. 2. 2017

Místo konání:             Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc            

Začátek semináře:      8:30 hodin


Počítačem podporovaný experiment - Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc

 

 

 


Seminář - 2. 11. 2016

Místo konání:           Pevnost poznání

Začátek semináře:    9:00 hodin


prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Nanotechnologie

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

 Seminář - 15. 12. 2016

Místo konání:               Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc            

Začátek semináře:      9:00 hodin


K novému vydání učebnice Mechanické kmitání a vlnění

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Přírodovědecká fakulta UP

 

Laboratorní cvičení k učebnici Mechanické kmitání a vlnění

Mgr. Václav Pazdera, Gymnázium Čajkovského Olomouc 


Seminář - 27. 6. 2016

Místo konání:             Slovanské gymnázium Olomouc            

Začátek semináře:      8:00 hodin


Vzdáleně ovládaný experiment (5 hodin)

Mgr. František Látal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

 

 

Laboratorní z mechaniky a termiky využívající měřící systém Vernier (3 hodiny)

Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc

 

 


Seminář - 30. 5. 2016

Místo konání:              Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc            

 

Začátek semináře:      9:00 hodin


RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Střídavé proudy


Mgr. Petr Kácovský, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Termovizní kamera ve výuce fyziky


Seminář - 11. května 2016

Místo konání:             Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7                  

Začátek semináře:      9:00 hodin

Prezence účastníků:   8:45 hodin

Účastnický poplatek:    100 Kč – platba proběhne v hotovosti na místě (aktivity již nejsou financovány z ESF, oběd není zajištěn)

Zaregistrovat se na seminář můžete vyplněním přihlášky a jejím zasláním na email ufyz.sgo@email.cz nejlépe ihned, nejpozději však do 6. května 2016.

Pevnost poznání Olomouc


Seminář - 7. 4. 2016

Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Pedagogická fakulta JU, České Budějovice

Učebnice fyziky pro ZŠ

Seminář bude zaměřen na komparaci učebnic fyziky pro ZŠ od poloviny 20. století až po současnost. Po krátkém teoretickém úvodu budou frekventanti seznámeni se stručnou charakteristikou jednotlivých sad učebnic, která postihuje dobu jejich vzniku, obsah a didaktickou analýzu učiva včetně popisu grafického a formálního uspořádání učebnic.

Představeno bude cca 10 sad českých (československých) učebnic včetně sady rakouských učebnic pro Hauptschule a Algemeine Höhere Schule. Součástí semináře bude také ukázka vybraných sad učebnic.

Nonverbální úlohy při výuce fyziky

Základní požadavek současné výuky fyziky spočívá v aktivizaci a motivaci žáků. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zařazení nonverbálních fyzikálních úloh ve výuce na ZŠ. Tyto úlohy kromě výše uvedených aspektů výrazně přispívají k naplnění klíčové kompetence „k řešení problémů“. Po krátkém teoretickém úvodu budou na semináři prezentovány konkrétní nonverbální úlohy včetně jejich didaktické analýzy a diskutována divergentní řešení. Představeno bude cca 10 námětů na nonverbální úlohy, které jsou zadány různou formou.


RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Pojmové mapy

V úvodu bude podána krátká informace o aktuálním stavu a novinkách v učebnicích pro ZŠ nakladatelství.

Žáci i učitelé často vytvářejí (možná i intuitivně) myšlenkové mapy. Pomáhají nám strukturovat naše poznatky, přemýšlet o vzájemných vazbách a souvislostech. Ve výuce bychom ale měli využívat nikoli mapy myšlenkové, ale mapy pojmové.  Jaký je mezi nimi rozdíl? Proč bychom měli využívat pojmové mapy ve výuce fyziky? Během semináře se seznámíme se základními principy konstrukce pojmových map a možnostmi jejich využití během výuky. Zjistíme, že pojmové mapy lze využít ve všech etapách vzdělávacího procesu – v rámci osvojování nového učiva, při opakování i jako nástroj pro diagnostiku žákovských vědomostí. Své místo najdou pojmové mapy i při aplikaci mezipředmětových vazeb přírodovědných předmětů. Budeme diskutovat klady a zápory této metodiky a prakticky si vyzkoušíme tvorbu pojmových map.


seminář - 29. 1. 2016

Laboratorní úlohy z elektřiny využívající měřící systém Vernier

Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc

Seminář proběhl formou workshopu. Učitelé obdrželi sadu pracovních listů s metodickými postupy, podle kterých sestavili a vyzkoušeli laboratorní úlohy, které využívají měřící systém Verniér. Lektor zdůraznil také metodické postupy u jednotlivých experimentů a upozorňoval na chyby, které se objevují při měření žáky ve vyučovacích hodinách.


Seminář - 22. 1. 2016

Dne 22. 1. 2016 proběhla celodenní akce s názvem Den otevřených laboratoří biologie, fyziky a chemie. Byla určena zejména učitelů základních škol. V rámci akce učitelé měli možnost uvědomit si mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými obory – biologií, fyzikou a chemií. Pro učitele byly připraveny experimenty z biologie využívající fyzikální měřící systém Verniér. (např. měření EKG, vitální kapacita plic aj.) V chemické laboratoři učitelé měli připraveny experimenty s elektrolýzou, měření CO2  a další experimenty využívající měřící systém Vernier.  V jedné fyzikální laboratoři byly připraveny experimentální úlohy měřené pomocí systému Verniér, učitelé mohli sami vyzkoušet měření. Ve druhé laboratoři byly připraveny experimenty s elektromagnetickou vlnou. Učitelé během dne měli možnost vystřídat všechna pracoviště.

Podle zpětné vazby můžeme akci označit za přínosnou a úspěšnou. 


Seminář 21. ledna 2016

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Nové vydání učebnice Fyzika pro gymnázia. Optika

Vývoj didaktického systému učiva optiky, optika v Rámcovém vzdělávacím programu a v učebnici. Inovační tendence v tvorbě učebnic. Nová koncepce řady učebnic pro gymnázium z nakladatelství Prometheus, základní a rozšiřující učivo. Doplňující didaktické materiály na CD, které je součástí učebnice, ukázky animací, videoexperimentů a obrazových prezentací. Nové pojetí některých tradičních poznatků z optiky.

Mgr. František Látal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Metodické poznámky k vybraným tématům optiky

1. Kolorimetrie v učivu fyziky, 2. Fyzikální principy vláknové optiky, 3. Nové zdroje osvětlení a jejich fyzikální vlastnosti. Ukázky experimentů.

Mgr. Václav Pazdera, Gymnázium, Olomouc, Čajkovského
Laboratorní cvičení z optiky

Laboratorní cvičení v novém vydání učebnice optiky a metodické poznámky k jejich realizaci s praktickými ukázkami.

 


Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II" jsou akreditované.

Číslo akreditace: MŠMT- 33312/2013-1-776  Akreditace     


Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji" jsou akreditované.

Číslo akreditace: 16 606/2010 - 25 - 465

akreditace© 2010 design by Martin Faltičko