Během celodenního semináře, který proběhne v interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci, se seznámíte s pedagogickou činností tohoto science centra a budete mít možnost prohlédnout si všechny expozice. Pevnost poznání se nachází v historickém centru Olomouce v bývalém dělostřeleckém skladu.

V úvodní části semináře vás blíže seznámíme s činností Pevnosti poznání a představíme výukové programy, které jsme pro žáky připravili v návaznosti na školní vzdělávací programy. Hlavním tématem budou fyzikální výukové programy, při kterých je využíváno mnoho exponátů umístěných v expozicích Pevnosti poznání. Představíme také pracovní listy, které využíváme v rámci aktivit. Neochudíme vás ani o ostatní předměty a seznámíme vás s výukovými programy za expozice matematiky, biologie a chemie.

V druhé části semináře absolvujete komentovanou prohlídku fyzikální a matematické expozice, samostatně si budete moci prohlédnout expozici biologie a chemie. Představíme vám exponáty používané při výuce a na závěr si oddychnete v digitálním planetáriu.

imgimgimgimg