K novému vydání učebnice Mechanické kmitání a vlnění

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Přírodovědecká fakulta UP

Nové, 5. vydání učebnice Mechanické kmitání a vlnění uzavírá řadu inovovaných učebnic pro gymnázium z nakladatelství Prometheus, které kromě poznatků odpovídajících požadavkům RVP pro gymnázia obsahují i další učební materiály na CD. Účastnící semináře budou seznámeni se změnami v obsahu a struktuře učiva v učebnici, která je rozdělena na základní učivo v tištěné učebnici a rozšiřující učivo na CD. Výklad bude doplněn prezentací dalších, nově zpracovaných didaktických materiálů – animací k učivu a ukázek modelů kmitavých dějů. Práce s učebnicí nabízí také možnosti využití freewarových počítačových programů jak pro demonstrace, tak pro žákovské pokusy. V návaznosti na výklad o učebnici budou v samostatném vystoupení Mgr. Václava Pazdery předvedeny ukázky nově zpracovaných laboratorních cvičení s použitím počítačem podporovaného měřicího systému Vernier.

 

Laboratorní cvičení k učebnici Mechanické kmitání a vlnění

Mgr. Václav Pazdera, Gymnázium Čajkovského Olomouc 

Předvedení ukázek nově zpracovaných laboratorních cvičení s použitím počítačem podporovaného měřicího systému Vernier.

 

Gravitační vlny a jiné příze

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Přednáška vychází z první úspěšné detekce gravitačních vln interferometry LIGO v září 2015. Připomene základní představy o gravitaci v Newtonově  mechanice i Einsteinově obecné teorii relativity a především jeden z důsledků Einsteinovy teorie – existenci gravitačních vln, která byla potvrzena nepřímo pomocí pozorování binárních pulsarů a přímo na případu srážky dvou hmotných černých děr. Zamě­říme se na vlastnosti gravitačních vln, moderní laserové
interferometry a informace, které by nám gravitační vlny mohly přinést o řadě astrofyzikálních procesů.