Vzdáleně ovládaný experiment (5 hodin)

Mgr. František Látal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Lektor se v první části příspěvku zaměřil na význam vzdáleně ovládaného  experimentu ve výuce fyziky. Ukázal tvorbu vzdáleně ovládané laboratoře na svém pracovišti na UP v Olomouci a vývoj vzdáleně ovládaného experimentu (Porovnání charakteristiky klasické žárovky a úsporné žárovky) od roku 2009, kdy experiment vznikl. Druhá část vedena formou workshopu, při kterém si učitelé sami vyzkoušeli různé další vzdáleně ovládané experimenty z různých oblastí fyziky.

 

Laboratorní z mechaniky a termiky využívající měřící systém Vernier (3 hodiny)

Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc

 

Workshop volně navazoval na úlohy z elektřiny. Učitelé sestavili vyzkoušeli sadu laboratorních úloh, které využívají měřící systém Verniér pod vedení lektoraLektor zdůraznil také metodické postupy u jednotlivých experimentů a upozorňoval na chyby, které se objevují při měření.