V první části semináře se lektor podělil s účastníky o nové postřehy získané při přípravě a provádění experimentů se systémem IP Coach a Vernier. 

Lektor metodicky rozebral každou úlohu a předvedl počítačové zpracování pomocí měřícího systému.

Ve druhé části učitelé sami sestavovali experimenty (z optiky – svítivost žárovek, experiment z mechaniky – odstředivá síla, experiment z termodynamiky – přechlazená kapalina.